НИЕ СМЕ ТУК, ЗА ДА ОПРАВДАЕМ ВАШЕТО ДОВЕРИЕ!

Грандперанс България Ви уверява, че спазва мерките за безопасност при Вашите близки – с внимание, професионализъм, отдаденост и грижа към всеки наш клиент!

Искаме да уверим Ви, че мерките свързани с безопасността на всеки наш клиент не само са съобразени с препоръките на националния оперативен щаб, но дори са още по-прецизни, поради възрастта на хората, които обслужваме! Не бихме изложили на риск Вашите близки и именно затова всички наши служители са инструктирани да предложат допълнителна защита, включваща дезинфекция, предпазни мерки свързани с хигиената, както и смяна на консумативите (предпазни маски, ръкавици, калцуни) след всяко посещение по домовете!

Нашата цел е да направим живота на вашите по-възрастни близки пълноценен и по-лек. Ние сме ваши партньори и ваши приятели! Доверете се на качеството!

ГРАНДПЕРАНС БЪЛГАРИЯ е лицензиран доставчик на социални услуги към АКСУ (Агенция за качество на социалните услуги) и разполага със сертифицирани служители – болногледачи, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници за възрастни хора.

Фирмата разполага с квалифицирани кадри:

  • логопед 
  • психолог
  • рехабилитатор
  • социален работник
  • медицински сестри

Ние предлагаме цялостна грижа за вашите близки. Богат избор от месечни пакетни услуги, с които да облекчим старините на възрастните хора.

МИСИЯТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ, ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ И ДОМАШНИЯ ПОМОЩНИК Е:

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.

2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.

3. Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка.

4. Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и други.

5. Извършване на плащания – за електричество, вода, местни и централни данъци и такси и др.

6. Административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ДЕЛК / ТЕЛК , попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или до други административни звена и учреждения; съдействие при получаване на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.

7. Придружаване на хора извън домовете им – придружаване извън дома, до учебно заведение, на кино, театър, гости и други.

8. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.

9. Предоставяне на лични помощници за деца с увреждания, които да се грижат за отиването им на училище и заниманията им по домовете в извънучебно време.

10. Помощ на лице с увреждане, изведено от специализирана институция и на членовете на неговото семейство.

11. Поддържане на хигиената в жилищните помещения.

Ние предоставяме пълноценна грижа за вас и вашите близки! Ние се стремим да създадем условия за по-добър и по-качествен живот на Вашите близки, които поради заболяване или старост и днес продължават да бъдат изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване.

Работим във Варна, Шумен и Нови пазар. За повече информация се свържете с нас на тел. 0877 807 076