Палиативните грижи са специализирани медицински грижи, които имат за цел да облекчат състоянието и симптомите на пациенти, страдащи от сериозно заболяване, както и да понижат техните нива на стрес.

Успехът на палиативните грижи се изразява в подобряването на качеството на живот на засегнатите пациенти и тяхното семейство.
Видът на палиативните грижи зависи от конкретните нужди на съответния пациент, а не от прогнозата на неговото заболяване. Те могат да бъдат прилагани по всяко време в хода на болестта и нейното лечение, както и във всяка една възраст.

Колкото по-рано започнат този тип грижи, толкова по-добри ще бъдат резултатите за пациента.

Най-често от палиативни грижи имат нужда пациенти, които страдат заради тежките симптоми и предизвикания стрес от тяхното заболяване. Пример за такива заболявания са различните онкологични заболявания, застойната сърдечна недостатъчност, хроничната обструктивна белодробна болест, бъбречно заболяване, болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, латерална амиотрофична склероза и много други заболявания, които са следтвие от напрадналата старост.

Нашите асистенти полагат необходимите грижи, отделя необходимото време, за да помогне на пациентите да справят с заболяването, да приемат лечението по-лесно.

Това дава повече контрол на пациентите върху собствените им грижи, в резултат на което се подобрява и качеството им на живот. По-този начин хората придобиват увереност и самочувствие.

Ние и нашият екип полагаме грижи за вас и вашите близки в болнична среда, правим престоя им лек, и им даваме увереност и самочувствие при оздравителния процес.

Палиативна – болнична грижа:

  • 8 часа цена – 120 лв
  • 10 часа – 150 лв
  • 12 часа – 180 лв
  • 24 часа – 280 лв