Приоритет нашата работа е специалният подход при отглеждането и обучението на Вашите малки и подрастващи деца.

Разполагаме с екип от отговорни и висококвалифицирани специалисти:

 • Логопед;
 • Педагози:
 • Начален педагог;
 • Специален педагог;
 • Психолог;

Разполагаме и с уникална материална база.

Подготовката на учениците се провежда съобразно образователните програми на МОН.

I. ЛОГОПЕДИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Диагностика и рехабилитация на деца и възрастни.

Корекция на всички видове езикови нарушения при подрстващите.

 • Аутизъм;
 • Четене и Дислексия;
 • Терапия на темпоралните дефицити при лица с езикови наушения;
 • Превенция и терапия на нарушенията на графизма.
 • Езикови нарушения на развитието (късно проговаряне);
 • Дислалия-( наушено звукопроизношение)
 • Дислексия(нарушение при четене и писане);
 • Заекване,запъване, нарушени дишане и фонация;
 • Билингвизъм( късно проговаряне при двуезичие)

Корекция на придобити езикови нарушения като:

 • инсулт,
 • черепно-мозъчни травми,
 • менингит, енцефалит.

II. СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

III. ПСИХОЛОГ