ЕЖЕДНЕВНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Стандартни варианти за грижи. Тези патронажни варианти са с едно или две посещения на ден в дома в определени часове и се извършват стандартни дейности, които включват тоалет, смяна на памперси, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и хранене.

Вариант с едно посещение за деня по 1 час (един час ) дневно.

Интензивна грижа по 1 час дневно (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене) всеки работен ден в рамките на 60 минути (един час ).

Такса за 4 седмици при посещения по 1 час (един час)

а) От понеделник до петък: 370 лева (извършва се от един асистент)

б) Шест дни от седмицата : 410 лева (извършва се от един асистент)

в) Седем дни от седмицата: 470 лева (извършва се от основен и дежурен асистент)

Вариант с  II-е (две) посещени седмично по 2 часа (два часа) дневно.

Интензивна грижа по 2 часa  (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене) всеки работен ден в рамките на 120 минути (два часа ).

а). Две посещения в седмицата по 2 часа – 310 лева

б). Три посещания в седмицата по 2 часа – 370 лева

Уточнения:

1. 6-ят ден от посещенията е или събота или неделя, съгласно графика на патронажа и почивния ден на асистента.

2. 7-ят ден посещенията се извършват от дежурен асистент.

3. Часовете за посещения могат да се променят през деня в рамките на един час в работни дни и до 2 часа в празнични дни, във връзка с придвижването на асистента и неговия работен график.

Забележка: Допълнително се начисляват транспортни разходи.